Kredyty mieszkaniowe

Kredyty mieszkaniowe są sposobem na uzyskanie środków brakujących do zakupu mieszkania. Zwykle są to kredyty hipoteczne, co oznacza że zabezpieczeniem spłaty kredytu jest nabywana nieruchomość (lub inna będąca w posiadaniu kredytobiorcy).

Aktualnie do zakupu mieszkania na kredyt wymagany jest wkład własny, kupujący musi dysponować 5% wartości zakupu. Udzielenie kredytu hipotecznego jest zawsze poprzedzone badaniem zdolności kredytowej klienta. W zależności od np. dochodów, wieku, sytuacji rodzinnej, czy typowych wydatków bank wyznacza maksymalną kwotę kredytu jaki może udzielić. Walutą preferowaną przy udzielaniu kredytów jest PLN, ale można też uzyskać kredyt w walucie obcej (wymaga to jednak wyższej zdolności kredytowej).

Przy wyborze kredytu mieszkaniowego należy zwrócić uwagę na następujące elementy oferty banku:

  • oprocentowanie kredytu,
  • prowizja przy udzieleniu kredytu oraz inne opłaty, które trzeba ponieść w związku z jego obsługą,
  • wymagany wkład własny,
  • wymagane zabezpieczenia (np. dodatkowe ubezpieczenia),
  • maksymalny procent wartości nieruchomości, który można skredytować,
  • dostępne waluty,
  • maksymalna kwota kredytu oraz czas jego spłaty,
  • czas rozpatrywania wniosku i wypłaty środków,
  • ilość dokumentów, które trzeba dostarczyć,
  • dodatkowe powiązane usługi (np. ubezpieczenia).

Podczas analizowania ofert należy zwrócić szczególną uwagę na całkowity koszt kredytu, czyli sumę wszystkich kosztów, które poniesiemy w związku z jego zaciągnięciem. W koszt taki wlicza się nie tylko odsetki, ale także prowizje i inne opłaty ujęte w umowie.

W niektórych bankach oprocentowanie kredytu może być zmniejszone, gdy zakupimy dodatkowe usługi (np. ubezpieczenie od utraty pracy). Taką ofertę należy jednak dokładnie przeanalizować, gdyż czasem koszt takiej usługi, w perspektywie długiego okresu spłaty, przewyższa zyski z niższego oprocentowania.

Poza przejrzeniem ofert zamieszczonych poniżej, zapraszamy także do wypróbowania naszego kalkulatora kredytowego.

Polecane oferty:

Więcej informacji, definicje i opisy można znaleźć na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_hipoteczny

Jeśli podoba Ci się ta strona, udostępnij ją znajomym!