Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne to oferta skierowana do posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenia takie pozwalają na zabezpieczenie się przed konsekwencjami niespodziewanych zdarzeń drogowych takich jak wypadki, stłuczki czy kradzieże.

Na ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych składają się różne rodzaje polis:

  • OC - odpowiedzialności cywilnej - obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu w celu pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu,
  • AC - autocasco - ubezpieczenie dodatkowe na pokrycie szkód wyrządzonych samemu, może też np. pokrywać straty wyrządzone kradzieżą lub aktami wandalizmu,
  • NNW - następstw nieszczęśliwych wypadków - ubezpieczenie dodatkowe gwarantujące świadczenie finansowe w przypadku urazu ciała, śmierci lub niesprawności spowodowanej wypadkiem drogowym.


Oferty ubezpieczycieli, w zależności od pakietu, mogą także obejmować usługi dodatkowe jak np. Assistance, czyli pomoc w problemach na drodze (naprawy, holowanie po wypadku itp.).

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia niezwykle ważne jest dokładne przeczytanie OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia). Dokument ten opisuje co jest przedmiotem ubezpieczenia i jakie są wyłączenia, czyli zdarzenia nie objęte polisą. Mając do wyboru zbliżone cenowo oferty, należy wybrać taką, która ma szerszy zakres i wyższe kwoty ubezpieczenia.

Polecane oferty:

Jeśli podoba Ci się ta strona, udostępnij ją znajomym!