Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe mają na celu zabezpieczenie strat wynikłych w związku ze szkodami na częściach majątku. Ubezpieczenia takie mogą dotyczyć np. domu/mieszkania i obejmować sytuacje włamania, kradzieży, awarii, pożaru.

W skład ubezpieczenia może wchodzić także pakiet OC, z którego mogą zostać pokryte straty na majątku innych osób spowodowane np. awarią w ubezpieczonym lokalu (np. pęknięcie rury i zalanie mieszkania sąsiada).

Oferty ubezpieczycieli, w zależności od pakietu, mogą także obejmować usługi dodatkowe jak np. Assistance, czyli pomoc w niespodziewanych zdarzeniach (naprawy, otwarcie zamka itp.).

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia niezwykle ważne jest dokładne przeczytanie OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia). Dokument ten opisuje co jest przedmiotem ubezpieczenia i jakie są wyłączenia, czyli zdarzenia nie objęte polisą. Mając do wyboru zbliżone cenowo oferty, należy wybrać taką, która ma szerszy zakres i wyższe kwoty ubezpieczenia.

Polecane oferty:

Jeśli podoba Ci się ta strona, udostępnij ją znajomym!